14:25 09/01/2012

SME bị kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động giao dịch thêm 1 tháng

Minh Hà

Hoạt động bù trừ và thanh toán của SME tiếp tục bị đình chỉ thêm 30 ngày kể từ ngày 7/1/2012 đến 7/2/2012

Diễn biến giá cổ phiếu SME trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SME trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX).

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (trên cả thị trường niêm yết và thị trường UPCoM) kể từ ngày 07/01/2012 đến 07/02/2012

Trước đó, HNX đã ra quyết định chính thức đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của SME trong vòng một tháng, kể từ ngày 7/12/2011, sau khi liên tục mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu SME chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu SME ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty này khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

SME không còn tư cách thành viên giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, bị ngừng hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại VSD, hoạt động môi giới của SME sẽ tạm ngừng từ ngày 7/12/2012.