08:27 20/11/2009

SME Securities đạt hơn 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

P.V

Công ty Chứng khoán SME (SME Securities) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2009 và lũy kế từ đầu năm 2009 đến nay

Trong tháng 10/2009, số tài khoản mở mới tại SME Securities tăng 12%. Giá trị giao dịch đạt gần 4.000 tỷ đồng, thị phần môi giới chiếm gần 2,5% toàn thị trường.
Trong tháng 10/2009, số tài khoản mở mới tại SME Securities tăng 12%. Giá trị giao dịch đạt gần 4.000 tỷ đồng, thị phần môi giới chiếm gần 2,5% toàn thị trường.
Công ty Chứng khoán SME (SME Securities) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2009 và lũy kế từ đầu năm 2009 đến nay.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 15,166 tỷ đồng. Doanh thu trước thuế tháng 10/2009 của SME Securities là 19,748 tỷ đồng, tăng 283,08% so với tháng 9/2009.

Doanh thu lũy kế tính đến hết tháng 10 năm 2009 đạt 55,105 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch sau điều chỉnh. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,629 tỷ đồng, tăng 126% so với tháng 9/2009. Đặc biệt, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 13,372 tỷ đồng, chiếm 67,7% doanh thu tháng 10/2009.

Trong tháng 10/2009, số tài khoản mở mới tại SME Securities tăng 12%. Giá trị giao dịch đạt gần 4.000 tỷ đồng, thị phần môi giới chiếm gần 2,5% toàn thị trường.

Hiện nay, SME Securities đang niêm yết 150 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCoM với mã chứng khoán là SME. Theo kế hoạch, trong năm 2010, SME Securities sẽ chính thức niêm yết trên HNX.