22:50 23/05/2010

SME trả cổ tức bằng tiền, TV3 trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

SME trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4%, TV3 trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của SME và TV3.

* Ngày 2/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX).

Theo đó, ngày 30/6, SME sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SME - tầng 3-4, số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Ngày 4/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX).

Theo đó, TV3 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 100:15 (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - số 56-68 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.