08:29 30/08/2011

SNG dự kiến lãi hơn 24 tỷ đồng trong 6 tháng cuối

Minh Hà

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm

Công ty sẽ tập chung mọi nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ.
Công ty sẽ tập chung mọi nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ.
Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, tổng giám trị xây lắp 6 tháng đầu năm 2011 đạt 185,79 tỷ đồng, bằng 56,89% kế hoạch năm (326,551 tỷ đồng); doanh thu đạt 117,665 tỷ đồng, bằng 41,20% kế hoạch năm (285,554 tỷ đồng); lợi nhuận đạt 12,262 tỷ đồng, bằng 33,81% kế hoạch năm (36,265 tỷ đồng).

Trong quý 3/2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị xây lắp đạt 76,069 tỷ đồng; 6 tháng cuối năm đạt 141,450 tỷ đồng; Doanh thu quý 3 đạt 83,947 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm đạt 167,889 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 3 đạt 8,73 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm đạt 24,003 tỷ đồng.

SNG cho biết công ty sẽ tập chung mọi nguồn lực cho công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giảm chi phí lãi vay ngân hàng; Tích cực tìm kiếm các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty và tăng cường giám sát, kiểm tra công tác chấp hành các quy định của Công ty về quản lý tài chính tại các Chi nhánh trực thuộc.