10:50 05/05/2008

SNG trả cổ tức bằng tiền mặt

M.Kiều

SNG thông báo trả cổ tức của năm 2007 với tỷ lệ 25%/cổ phần bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HASTC) vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của năm 2007 với tỷ lệ 25%/cổ phần với thời gian thực hiện là ngày 29/5/2008.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/5/2008. Ngày giao dịch không hưởng quyền: đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 8/5/2008. Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 9/5/2008. Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 8/5, 9/5/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG ngày 9/5, 12/5 và 13/5/2008. 

SNG có vốn điều lệ 19 tỷ đồng, hiện đang niêm yết 1,9 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội.

Công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, trang trí nội thất...