08:26 27/07/2014

Số doanh nghiệp trên HNX báo lãi tăng mạnh

Hà Anh

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13%, giảm 44% so với cùng kỳ quý 2/2013

Trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.<br>
Trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố thông tin về tình hình nộp báo cáo tài chính quý 2/2014 của doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Theo đó, theo thống kê trên HNX, đã có 203/209 doanh nghiệp niêm yết không phải là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,1%. Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 2/2014 chiếm 87%, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13%, giảm 44% so với cùng kỳ quý 2/2013.

Đối với 150 tổ chức niêm yết là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý (hạn nộp 14/8/2014). Đã có 46 doanh nghiệp thực hiện nộp sớm, trong đó có 39 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lãi (tính trên báo cáo công ty mẹ) gần 1.000 tỷ đồng và 7 doanh nghiệp lỗ 19 tỷ đồng.

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM cũng có công văn nhắc nhở 7 doanh nghiệp niêm yết không phải là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên chậm nộp báo cáo tài chính quý 2 /2014 so với thời hạn công bố là ngày 20/7/2014 gồm: Công ty Cổ phần Việt An (mã AVF); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL); Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA); Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC); Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Huy Hoàng (mã HHS); Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã KTB) và Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG).