10:14 29/06/2018

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Dũng Hiếu

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa

Đối với bảo hiểm y tế, trong 5 năm, cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 17% so với năm 2012.
Đối với bảo hiểm y tế, trong 5 năm, cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 17% so với năm 2012.

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, xác định là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội.

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 21- NQ/TƯ, đến 31/12/2017, toàn quốc có số người tham gia bảo hiểm xã hội là 13,82 triệu người, tăng 3,25 triệu người so với năm 2012; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11,775 triệu người, tăng 3,5 triệu người so với năm 2012; số người tham gia bảo hiểm y tế là 79,95 triệu người, tăng 20,97 triệu người so với năm 2012 đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số.

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong 5 năm đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại thời điểm 31/12/2017 lên trên 3,1 triệu người, tăng 18,7% so với 2012; giải quyết cho trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần, tăng 6,59% so với 2012; hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 40,98% so với 2012 và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, tăng 71,6% so với 2012.

Đối với bảo hiểm y tế, trong 5 năm, cơ quan bảo hiểm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 17% so với năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng vẫn còn một số những hạn chế, bất cập phổ biến như: việc quán triệt Nghị quyết ở một số nơi chưa sâu rộng, còn hình thức, chủ yếu chỉ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Đảng viên mà chưa đến đối tượng đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một số cấp ủy, chính quyền còn coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ riêng của ngành bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, chỉ ra các hạn chế cần khắc phục. Kết quả sơ kết và những kinh nghiệm sẽ là bài học quý báu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ (25/10/2017) của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TƯ (23/5/2018) của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, cán bộ trong toàn ngành đã rất nỗ lực, biến những áp lực thành động lực, đạt được nhiều kết quả tốt. Đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý, xây dựng từ nhiều phía. Bà Minh cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện để cơ quan bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, phục vụ người dân, người lao động trên địa bàn ngày càng tốt hơn.