18:00 11/06/2009

Số liệu lợi nhuận ngân hàng 5 tháng đầu năm 2009

Tú Uyên - Minh Đức

VnEconomy tiếp tục cập nhật thông tin lợi nhuận 5 tháng đầu năm của các ngân hàng đã công bố

Các ngân hàng đang có kết quả kinh doanh khá khả quan sau 5 tháng đầu năm.
Các ngân hàng đang có kết quả kinh doanh khá khả quan sau 5 tháng đầu năm.
VnEconomy tiếp tục cập nhật thông tin lợi nhuận 5 tháng đầu năm của các ngân hàng đã công bố.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank): Lợi nhuận trước thuế đạt trên 470 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng rủi ro còn khoảng 400 tỷ, đạt tỷ lệ 22% trên vốn điều lệ bình quân. Kết quả này tương đương 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2009.

Tổng tài sản của Maritime Bank vào thời điểm trên đạt trên 41.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với thời điểm cuối tháng 4/2009; tổng nguồn vốn huy động trên 38.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đã đạt 68% chỉ tiêu dư nợ cả năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB): Lợi nhuận trước thuế đạt trên 900 tỷ đồng, sau khi trích lập dự phòng rủi ro và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con; tổng huy động đạt 98.532 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 50.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 149.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank): Lợi nhuận đạt 304 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 11.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 4.000 tỷ đồng và huy động vốn đạt gần 7.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Lợi nhuận trước thuế đạt 789 tỷ đồng (sau khi đã trích đủ dự phòng); tổng tài sản đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 12.000 tỷ so với tháng 12/2008 (tăng 20,03%), bằng 106,36% so với kế hoạch năm.

Cũng đến thời điểm trên, tổng nguồn vốn huy động dân cư tại Techcombank đạt 39.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.178 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm; tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế cũng tăng hơn 2.158 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 32.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 5/2009, tổng quỹ dự phòng rủi ro của Techcombank là 622 tỷ đồng, trong đó gồm 509 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, 114 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng (chưa bao gồm lợi nhuận từ các công ty thành viên trực thuộc).

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/5/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 69,6% và dịch vụ là 18,4%, còn lại là thu nhập ngoài lãi. Huy động vốn từ khách hàng đạt 69.106 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 44.806 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 78.561 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank): Lợi nhuận trước thuế đạt 674 tỷ đồng, tương đương 44,9% kế hoạch năm; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đạt 5.690 tỷ đồng, chiếm 19% tổng dư nợ tín dụng; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 21,4% so với đầu năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank): Lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, đạt 43,9% chỉ tiêu kế hoạch; số lượng phát hành thẻ ATM đạt 2,8 triệu thẻ; doanh số chi trả kiều hối là 417 triệu USD.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB): Lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 22,77% so với cùng kỳ năm 2008; riêng lợi nhuận trong tháng 5/2009 đạt hơn 80 tỷ đồng tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Tính đến tháng 5/2009, so với cùng kỳ năm 2008, tổng tài sản của SCB đạt 40.976 tỷ đồng, tăng 29,14%; vốn điều lệ và các quỹ đạt 3.540 tỷ đồng, tăng 70,82%; tổng vốn huy động 35.399 tỷ đồng, tăng 27,77%; dư nợ tín dụng 25.518 tỷ đồng, tăng 18,32%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank): Lợi nhuận trước thuế đạt 144,6 tỷ đồng, riêng tháng 5 lợi nhuận trước thuế đạt 30,9 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng 4/2009.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Tp.HCM (HDBank): Lợi nhuận trước thuế đạt gần 75 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 5.004 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB): Lợi nhuận trước thuế đạt 163,733 tỷ đồng, tổng tài sản gần 16.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 13.339 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 6.409 tỷ đồng.

SHB dự tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 sẽ đạt lợi nhuận trên 250 tỷ đồng, đạt 74,40% so với kế hoạch đề ra và ngân hàng này dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 cho cổ đông 8%.