16:48 11/09/2009

Số liệu lợi nhuận ngân hàng 8 tháng đầu năm 2009

Minh Đức

VnEconomy cập nhật thông tin lợi nhuận và một số dữ liệu về hoạt động của các ngân hàng thương mại 8 tháng đầu năm 2009

Sau 8 tháng, một số ngân hàng đã đạt kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2009.
Sau 8 tháng, một số ngân hàng đã đạt kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2009.
VnEconomy cập nhật thông tin lợi nhuận và một số dữ liệu về hoạt động của các ngân hàng thương mại 8 tháng đầu năm 2009.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Tháng 8, Sacombank đạt 136 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng (chưa bao gồm lợi nhuận từ các công ty trực thuộc). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2009, ngân hàng này đã đạt 1.177 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 31/8/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 64%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác. Huy động vốn từ khách hàng đạt 75.112 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 51.103 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 89.349 tỷ đồng. Cũng tính đến cuối tháng 8/2009, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Sacombank là 0,74%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt 2.137 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank):
Lợi nhuận trước thuế đạt 1.054 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 60.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 34.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 44.000 tỷ đồng.

Trong tháng 8, Eximbank đã khai trương thêm 4 chi nhánh, phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 124 đơn vị. Theo kế hoạch đến cuối năm 2009, Eximbank sẽ đạt trên 140 đơn vị trên toàn quốc.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank): Đến 31/8, lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 244% so với cùng kỳ năm 2008 và đã vượt khoảng 10% so với kế hoạch đề ra cho cả năm nay. Trước đó, Đại hội Cổ đông thường niên Maritime Bank lần thứ 17 (27/4/2009) đề ra kế hoạch 600 tỷ đồng lợi nhuận cho năm 2009.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB): Lợi nhuận đạt hơn 431 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 28%; tổng tài sản 46.800 tỷ đồng, tăng 35% so 31/12/2008; tổng nguồn vốn huy động 42.000 tỷ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân chiếm 66%, tăng 32% so với 31/12/2008; tổng cho vay 24.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 31/12/2008; nợ xấu ở mức 1,63%; mạng lưới 107 đơn vị kinh doanh tại 27 tỉnh/ thành phố.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank): Lợi nhuận đạt 372 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch cả năm 2009; tổng tài sản là 12.760 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm 2009, tổng dư nợ tín dụng là 5.787 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

LienVietBank cũng vừa lấy ý kiến cổ đông về việc đầu tư xây dựng trụ sở tại 210 Trần Quang Khải và 17 Tôn Đản. Đây là địa điểm mà Công ty Cổ phần Him Lam – cổ đông sáng lập LienVietBank  - xây dựng trên tổng diện tích mặt bằng gần 4.000 m2 với tổng giá trị dự toán là 417 triệu USD (tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng).

Được biết, LienVietBank tham gia đầu tư vào dự án trên với tổng diện tích xây dựng là 11.803 m2, tương đương tổng giá trị đầu tư là gần 65 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Dự kiến, tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2011.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank): Lợi nhuận trước thuế trong tháng 8 đạt gần 35 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 245,9 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 19.506 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 9.983 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 12.308 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Tp.HCM (HDBank): Tính đến 31/8, HDBank đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2009, với hơn 172 tỷ đồng, sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro. Nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng chiếm 53%, nguồn thu từ tín dụng chiếm 47% trong tổng thu từ hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản của HDBank là 13.346 tỷ đồng, đạt 98.8% kế hoạch năm 2009, vượt gần 40% tổng tài sản đầu năm; huy động vốn đạt 11.445 tỷ, đã vượt 47,3% vốn huy động đầu năm; dư nợ cho vay là 6.977 tỷ đạt 91% kế hoạch 2009; nợ xấu được khống chế ở mức dưới 1,6%.

(Tiếp tục cập nhật)