08:18 30/03/2011

Số thuê bao di động tăng mạnh trở lại

M.Chung

Số thuê bao di động trong tháng 3 đã tăng mạnh trở lại, trong khi thuê bao cố định vẫn dậm chân tại chỗ

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 3/2011 đạt khoảng 174,1 triệu thuê bao, tăng 28,2% so với cùng thời điểm năm trước.
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 3/2011 đạt khoảng 174,1 triệu thuê bao, tăng 28,2% so với cùng thời điểm năm trước.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 3/2011 đạt khoảng 174,1 triệu, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng quý 1, tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới đạt 3 triệu thuê bao, bằng 29,4% cùng kỳ năm 2010, bao gồm 23,8 nghìn thuê bao cố định và 2,98 triệu thuê bao di động.

Trong tổng số thuê bao tính đến tháng 3 có 16,5 triệu thuê bao cố định, tăng 1,1% và 157,6 triệu thuê bao di động, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do số thuê bao điện thoại cả nước tính đến hết tháng 2 là 172,6 triệu (16,5 triệu thuê bao cố định và 156,1 triệu thuê bao di động) và tháng 1 đạt khoảng 174,1 triệu thuê bao. Như vậy, số thuê bao di động trong tháng 3 đã tăng mạnh trở lại, trong khi thuê bao cố định vẫn dậm chân tại chỗ (16,5 triệu).

Ngoài ra, theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet trên cả nước tính đến cuối quý 1/2011 ước đạt 3,8 triệu thuê bao, tăng 19,2% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 3/2011 vào khoảng 29 triệu người, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Về tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông, quý 1 ước đạt 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đạt 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1%.