14:57 02/02/2012

Số thuê bao điện thoại cố định mới giảm rất mạnh

M.Chung

Tháng đầu năm 2012, trong khi số thuê bao điện thoại di động phát triển mới tăng tốc thì thuê bao cố định vẫn tiếp tục lao dốc

Trong khi số thuê bao điện thoại di động bắt đầu tăng tốc thì thuê bao cố định vẫn tiếp tục... lao dốc.
Trong khi số thuê bao điện thoại di động bắt đầu tăng tốc thì thuê bao cố định vẫn tiếp tục... lao dốc.
Tháng đầu năm 2012, trong khi số thuê bao điện thoại di động phát triển mới tăng tốc thì thuê bao cố định vẫn tiếp tục lao dốc.

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại phát triển mới tháng 1/2012 ước tính đạt 832,2 nghìn thuê bao, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 2,2 nghìn thuê bao cố định, giảm 88% và 830 nghìn thuê bao di động, tăng 18,1%.

Như vậy, cũng như những tháng cuối năm 2011, tốc độ phát triển thuê bao điện thoại cố định tháng 1/2012 tiếp tục giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, số thuê bao di động lại bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc trở lại. Vì, trước đó, số thuê bao di động phát triển mới trong 10 tháng năm 2011 giảm 16,1%, 11 tháng giảm 9,5% và cả năm 2011 giảm tới 11,9%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 1/2012 ước tính đạt 134 triệu thuê bao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, xấp xỉ cùng thời điểm năm 2011 và 118,5 triệu thuê bao di động, tăng 4,5%.

Tương tự, số thuê bao Internet băng rộng cả nước ước đạt 4,3 triệu thuê bao, tăng 18,7% ; số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 1/2012 ước đạt 33,4 triệu người, tăng 22,6%.

Ngoài ra, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông tháng 1 ước đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23%.