07:47 02/03/2011

Số thuê bao điện thoại thụt lùi trong tháng 2

M.Chung

Trong tháng 2, tổng số thuê bao điện thoại cả nước giảm khá nhiều so với tháng trước đó

Số thuê bao điện thoại tính đến tháng 2 đã giảm 1,5 triệu so với tháng 1.
Số thuê bao điện thoại tính đến tháng 2 đã giảm 1,5 triệu so với tháng 1.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến hết tháng 2 là 172,6 triệu, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong đó bao gồm 16,5 triệu thuê bao cố định, tăng 2,4% và 156,1 triệu thuê bao di động, tăng 36,8%.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thống kê, số thuê bao của tháng 1 ước đạt 174,1 triệu. Như vậy, so với tháng 1, số thuê bao điện thoại của tháng 2 đã giảm khoảng 1,5 triệu.

Đáng chú ý, trong tổng số thuê bao cả nước, số thuê bao điện thoại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chiếm 89,2 triệu, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm 11,8 triệu số cố định và 77,4 triệu số di động.

Đối với số thuê bao Internet, tính đến hết tháng 2/2011, ước đạt 3,83 triệu, tăng 25,2% so với cùng thời điểm năm 2010, trong đó VNPT đạt 2,75 triệu, tăng 26,2%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông hai tháng đầu năm ước đạt 18,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó VNPT đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3%.