06:58 24/11/2008

Société Générale bắt đầu hỗ trợ SeABank

Trần Hưng

Cổ đông chiến lược nước ngoài bắt đầu cử chuyên gia cao cấp chính thức làm việc tại Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank)

Ngày 18/8/2008, SeABank hoàn tất giao dịch bán 15% cổ phần cho Société Générale.
Ngày 18/8/2008, SeABank hoàn tất giao dịch bán 15% cổ phần cho Société Générale.
Cổ đông chiến lược nước ngoài bắt đầu cử chuyên gia cao cấp chính thức làm việc tại Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank).

SeABank cho biết, sau khi chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài và sở hữu 15% cổ phần của ngân hàng này (8/2008), Société Générale (Pháp) – một trong những tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất châu Âu - đã bắt đầu cử các chuyên gia cao cấp sang làm việc chính thức tại SeABank nhằm hỗ trợ trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Trọng tâm của công tác hỗ trợ là công tác quản trị ngân hàng và quản lý rủi ro; chiến lược phát triển các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng bán lẻ; phát triển mạng lưới; công tác nhân sự…

Hoạt động trên là một trong những nội dung trong hợp đồng hợp tác chiến lược và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện giữa hai bên đã được ký kết. Theo đó các chuyên gia của Société Générale sẽ đảm nhận các vị trí cao cấp tại SeABank như: Cố vấn cao cấp của tổng giám đốc, giám đốc điều hành, giám đốc ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giám đốc quản trị rủi ro.