09:35 08/11/2007

Sông Đà 7 bán đấu giá cổ phần

H.Vũ

Ngày 5/12/2007, tại sàn Hà Nôi sẽ tổ chức phiên đấu giá 3.685.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Ngày 5/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá 3.685.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 với giá khởi điểm 60.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h30 ngày 6/11/2007 đến 15h ngày 27/11/2007 tại các đại lý đấu giá là các Công ty Chứng khoán thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Sông Đà 7 được biết đến trong các lĩnh vực: xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở; xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông; trang trí nội ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình; xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến 500 KV...