12:06 15/09/2007

Sông Đà 9 chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn

Hoài Vũ

Sông Đà 9 sẽ phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:57

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HASTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong tháng 9 này.

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 19/9/2007 là ngày đăng ký cuối cùng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9/2007 (đối với các giao dịch T+3) và là 18/9/2007 (đối với các giao dịch T+2).

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp T+1, bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 17-18/9/2007.

Được biết, Sông Đà 9 sẽ phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:57 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 57 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Theo đó, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thoả thuận và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 28/9 đến hết ngày 15/10/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 28/9 đến hết ngày 18/10/2007.

Số lượng 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua trên cơ sở số lượng 7 triệu cổ phiếu theo vốn điều lệ ban đầu, không bao gồm số cổ phiếu được hưởng từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đã chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 5/7/2007.