10:36 29/05/2008

Sông Đà 9 trả cổ tức cho năm 2007

H.Vũ

Từ 4/7/2008, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là 13%

Ngày 28/5, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HASTC) vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cho năm 2007. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/6/2008.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt mà công ty sẽ trả cho các cổ đông là 13% (1 cổ phần được nhận 1.300 đồng) với thời gian thực hiện: 4/7/2008. Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán đã lưu ký: tại thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (Phòng 204, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) trong các ngày làm việc từ 4/7/2008. Khi đến mang theo chứng minh thư nhân dân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SD9 ngày 5/6, 6/6, 9/6/2008.