11:14 03/04/2012

Sông Đà muốn thay đổi nhân sự Sudico

Anh Minh

Một nội dung chính của đại hội cổ đông bất thường của Sudico chính là việc “hợp thức hóa” các quyết định nhân sự

Ban kiểm soát Sudico vừa chính thức gửi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường.
Ban kiểm soát Sudico vừa chính thức gửi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường.
Một nội dung chính của đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) chính là việc “hợp thức hóa” các quyết định liên quan đến nhân sự.

Ban kiểm soát Sudico vừa chính thức gửi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với nội dung là ổn định tình hình quản lý, điều hành công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm lợi ích của Sudico và của các cổ đông.

Trước thềm đại hội, thông tin từ phía cổ đông Tập đoàn Sông Đà cho hay đại hội sẽ thảo luận việc "Hội đồng Quản trị Sudico chưa có phương án khắc phục việc tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập đoàn Sông Đà ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sudico là 20,4% thấp hơn so với sở hữu thực tế là 36,3% vốn điều lệ".

Đồng thời, đại hội sẽ thảo luận việc "miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc không đúng với quy trình, thủ tục được quy định trong Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và lợi ích của cổ đông Tập đoàn Sông Đà".

Cụ thể, tập đoàn sẽ đề xuất thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Ngọc Diệp và bầu ông Hồ Sỹ Hùng, người đại diện phần vốn của Sông Đà tại Sudico làm thành viên thay thế ông Phan Ngọc Diệp và đề nghị bầu ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sudico.

Thú vị là, các nội dung này thậm chí đã được... đưa vào dự thảo nghị quyết của đại hội và gửi tới các cổ đông để biết và chuẩn bị cho việc biểu quyết trong đại hội sắp tới.