19:57 31/07/2012

Sông Đà - Thăng Long miễn nhiệm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

ông Nguyễn Đỗ Việt và ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 20/7

Diễn biến giá cổ phiếu STL trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu STL trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Nguyễn Đỗ Việt và ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 20/7/2012.

Được biết, ông Trần Việt Sơn, Phó tổng giám đốc, lên làm Tổng giám đốc Sông Đà - Thăng Long kể từ ngày 1/7/2012, thay cho ông Nguyễn Trí Dũng.

Cùng với việc thay đổi tổng giám đốc, Sông Đà - Thăng Long cũng quyết định bổ nhiệm ông Hứa Vĩnh Cường, Trưởng phòng Đầu tư và Kinh doanh, giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 3/7/2012.

Trước đó, Hội đồng Quản trị STL đã bổ nhiệm ông Cao Châu Tuệ - Kỹ sư Thủy lợi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, từ ngày 18/6/2012.