14:02 04/07/2012

Sông Đà - Thăng Long thay Tổng giám đốc

Hòa Bình

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long vừa bổ nhiệm ông Trần Việt Sơn giữ chức Tổng giám đốc

Một dự án của Sông Đà - Thăng Long.
Một dự án của Sông Đà - Thăng Long.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL-HNX) vừa bổ nhiệm ông Trần Việt Sơn giữ chức Tổng giám đốc.

Cụ thể, ông Trần Việt Sơn, Phó tổng giám đốc, lên làm Tổng giám đốc Sông Đà - Thăng Long kể từ ngày 1/7/2012, thay cho ông Nguyễn Trí Dũng.

Cùng với việc thay đổi Tổng giám đốc, Sông Đà - Thăng Long cũng quyết định bổ nhiệm ông Hứa Vĩnh Cường, Trưởng phòng Đầu tư và Kinh doanh, giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 3/7/2012.

Được biết, giá cổ phiếu STL trên thị trường chứng khoán tính đến 13h29 chiều 4/7 ở mức 7.900 đồng/cổ phiếu.