09:10 22/02/2013

Sống ở đâu khổ nhất thế giới?

An Huy

Với dữ liệu từ cuốn CIA World Factbook, trang Business Insider đưa ra xếp hạng những quốc gia nơi người dân có cuộc sống khổ nhất thế giới