09:59 23/06/2009

“Sót” 7 tỷ USD vốn FDI đăng ký năm 2008

Anh Quân

Báo cáo vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2008 đã “bỏ sót” hơn 7 tỷ USD vốn đăng ký của 472 dự án

Nhiều địa phương sau khi phân cấp xét duyệt đầu tư đã không tuân thủ đúng quy định về gửi báo cáo về cơ quan Cục để theo dõi và tổng hợp.
Nhiều địa phương sau khi phân cấp xét duyệt đầu tư đã không tuân thủ đúng quy định về gửi báo cáo về cơ quan Cục để theo dõi và tổng hợp.
Cục Đầu tư nước ngoài vừa có báo cáo số liệu chính thức đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2008. Nếu so với báo cáo được công bố cuối năm đó, bản cập nhật được phát hành ngày 8/6 của cơ quan này cho biết các chỉ số chính đều thay đổi khá lớn.

Cụ thể, có 1.557 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 66,5 tỷ USD, thay cho con số 60,271 tỷ USD trong báo cáo công bố cuối năm 2008.

Như vậy, nếu so với con số đã 1.171 dự án được công bố trước đó, có đến gần 386 dự án loại này chưa được “vào sổ” tại báo cáo cuối năm ngoái.

Cũng trong năm 2008, có 397 dự án tăng vốn (đã bao gồm 86 dự án chưa “vào sổ” trước đó), với tổng vốn tăng thêm đạt gần 5,226 tỷ USD, thay vì 3,74 tỷ USD được đề cập trước đó.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới năm 2008 là 71,726 tỷ USD (số cũ là 64,011 tỷ USD) đến từ 1.954 dự án, cả đăng ký mới và tăng vốn.

Báo cáo cập nhật cũng cho biết, vốn FDI giải ngân trong năm 2008 đạt gần 11,728 tỷ USD (số cũ là 11,5 tỷ USD), trong đó phần vốn nước ngoài chuyển vào Việt Nam đạt hơn 9,579 tỷ USD

Theo người đứng đầu cơ quan xây dựng bản báo cáo cập nhật, ông Phan Hữu Thắng, sở dĩ cáo cáo cuối năm ngoái có số liệu quá xa con số thực là do đến thời điểm công bố vẫn còn một số địa phương chưa gửi báo cáo về.

Ông Thắng cũng nêu thêm rằng có nhiều địa phương sau khi phân cấp xét duyệt đầu tư đã không tuân thủ đúng quy định về gửi báo cáo về cơ quan Cục để theo dõi và tổng hợp.

Đây là vấn đề không mới. Năm 2007, giải ngân vốn FDI đã được điều chỉnh từ 4,6 tỷ USD lên tới hơn 8 tỷ USD. Và nguyên nhân cũng tương tự như lần này.