10:56 17/09/2007

Southern Bank cho vay mua nhà hạn mức tới 95%

Hoàng Đạt

Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) vừa tung ra sản phẩm “Cho vay mua nhà, đất ở” với hạn mức tới 95%

Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) vừa tung ra sản phẩm “Cho vay mua nhà, đất ở” với hạn mức tới 95%.

Khi tham gia sản phẩm “Cho vay mua nhà ở, đất ở”, người vay có thể dùng chính nhà hoặc đất mua làm tài sản thế chấp. Thời gian cho vay có thể lên đến 180 tháng.

Căn cứ vào khả năng của khách hàng, Southern Bank sẽ ấn định hạn mức cho vay, hạn mức này có thể lên đến 95% nhu cầu vốn. Phương thức trả nợ sẽ linh hoạt theo nhu cầu của người vay; lãi suất cho vay linh hoạt theo từng thời điểm của Southern Bank.