00:03 30/07/2010

SPM giải trình lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với cùng kỳ

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 của SPM đạt 23,08 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2009, tương ứng tăng 5,438 tỷ đồng

Công ty Cổ phần S.P.M (mã SPM-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2009.

Cụ thể: doanh thu quý 2/2010 đạt 83,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009 (71,4 tỷ đồng), tương ứng tăng 12,48 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 163,97 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý 2 đạt 2,77 tỷ đồng, tăng 2,005% so với cùng kỳ (131,57 triệu đồng), tương ứng tăng 2,638 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 2,98 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 23,08 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ (17,64 tỷ đồng), tương ứng tăng 5,438 tỷ đồng.

SPM cho biết, doanh số quý 2/2010 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do cuối tháng 5/2009 công ty đưa vào sử dụng nhà máy mới với vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng nên năng lực sản xuất của nhà máy trong năm 2010 tăng gấp 7 lần nhà máy cũ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 2/2010 tăng chủ yếu do phát sinh thu tiền lãi từ hoạt động cho Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành vay là 1,967 tỷ đồng.