11:40 24/09/2009

SPP, DZM và CCM công bố kết quả kinh doanh trong 8 tháng

N.Anh

SPP, DZM và CCM công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2009

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CCM từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu CCM từ tháng 5/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
SPP, DZM và CCM công bố kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) vừa công bố doanh thu tháng 8/2009 đạt 22,202 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tháng 8/2009 đạt 1,781 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 4,507 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 8/2009 đạt 18,8 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 89,8 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế tháng 8/2009 đạt 3,028 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 11,345 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) công bố tổng doanh thu thuần trong tháng 8/2009 đạt 31,003 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2009 đạt 160,523 tỷ đồng - bằng 69,79% kế hoạch năm 2009 (230 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế trong tháng 8/2009 đạt 4,347 tỷ đồng; lũy kế tháng 8/2009 đạt 17,487 tỷ đồng - bằng 134,52% kế hoạch năm 2009 (13 tỷ đồng).

Theo nghị quyết của đại hội cổ đông CCM, trong tháng 10/2009, Công ty sẽ phát hành thêm 1.250.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng. Hiện tại công ty đang triển khai đầu tư Nhà máy Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang với công suất 500.000 tấn/năm, dự án được khởi công vào cuối năm 2009 và dự kiến đưa vào hoạt động từ đầu năm 2011.