00:43 20/07/2009

SPT chuyển trọng tâm: Tái cấu trúc sau năm gian khó

Hải Minh

Không quá bất ngờ với các cổ đông và nhà đầu tư khi SPT công bố lỗ 47,3 tỷ đồng trong năm 2008

Phối cảnh thiết kế dự án cao ốc văn phòng của SPT tại Tp.HCM.
Phối cảnh thiết kế dự án cao ốc văn phòng của SPT tại Tp.HCM.
Sau một năm nhiều khó  khăn, định hướng để tạo những đổi thay cần thiết của Công ty Cổ  phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã được đưa ra tại  Đại hội cổ đông nhiệm kỳ  3, diễn ra ngày 16/7 tại Tp.HCM.

Năm 2008, kết quả  kinh doanh của SPT có nhiều biến động, có những yếu tố vượt tầm dự báo, có sự  khắc nghiệt của môi trường cạnh tranh trong đặc thù  lĩnh vực hoạt động… Năm 2009, các mục tiêu kinh doanh được xác định tại Đại hội cổ  đông khi đã đi được nửa chặng đường, và đã có những đổi thay cần thiết.

Thời  điểm khó khăn nhất đã qua

Không quá bất ngờ  với các cổ đông và nhà đầu tư khi SPT công bố lỗ 47,3 tỷ đồng trong năm 2008. Đây là kết quả chung có ở nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư tài chính trong năm đầy biến  động và khó khăn này.

Dù thực tế, hoạt  động chính của SPT là kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông vẫn tạo con số lợi nhuận khá ấn tượng 36 tỷ đồng, nhưng 83,3 tỷ đồng dự  phòng giảm giá chứng khoán là một sự níu kéo lớn. Việc trích lập này là “kết quả” của sự suy giảm mạnh và kéo dài của thị trường chứng khoán Việt Nam, phá vỡ kế hoạch cũng như dự báo của nhiều doanh nghiệp trước đó.

Ngay cả ở lĩnh vực hoạt động chính, báo cáo của Ban điều hành SPT cho thấy thị trường dịch vụ bưu chính viễn thông đang ở thời điểm cạnh tranh gay gắt. Năm 2008 là năm điển hình của những cuộc cạnh tranh giảm cước, chạy đua khuyến mại giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Lợi ích thuộc về người tiêu dùng, nhưng chính lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này buộc phải chia sẻ.

Với SPT, ngoài việc thúc  đẩy các sản phẩm dịch vụ đã có, năm 2008 cũng là năm trọng điểm đầu tư cho cơ sở  hạ tầng để chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh trước xu hướng này, cả về chất lượng và  giá thành; quá trình chuẩn bị này cũng là một áp lực đối với sự cạnh tranh và kết quả trước mắt…

Nhưng những khó khăn trên đang dần được tháo gỡ, từ những chuyển biến của nền kinh tế, của thị trường và từ  chính các biện pháp củng cố và phát triển sản xuất kinh doanh mà SPT đặt ra. “Có thể nói thời điểm khó khăn nhất trong hoạt động chung của công ty như cuối năm 2008 đã qua. Chúng tôi đã và đang xây dựng chiến lược thích hợp để thích nghi với những biến đổi nhanh của thị trường. Năm 2009, những mục tiêu cơ bản của chiến lược có nhiều yếu tố thuận lợi để thực hiện và quan trọng hơn là để tạo nền tảng phát triển bền vững”, bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SPT nói.

Trước mắt, thuận lợi nổi bật là sự hồi phục mạnh mẽ của thị  trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. SPT có điều kiện để nắm bắt các cơ hội hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính như định hướng mà Ban điều hành đã xác định trước đó. Đây là một thay đổi lớn liên quan đến tình hình tài chính của công ty và cả tâm lý, niềm tin của các cổ đông. Và theo ý kiến của một số cổ đông tại đại hội nói trên, đó cũng là một kinh nghiệm để SPT có những bước đi vững vàng hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, những kế  hoạch đầu tư có định hướng và tập trung trong năm 2008 bắt đầu phát huy giá trị. Lãnh đạo SPT cho biết, việc chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng thời gian qua sẽ giúp giảm rủi ro trong kinh doanh và tạo điều kiện để phát triển dịch vụ, nhất là trong giai đoạn khó khăn. Công ty cũng đang khẩn trương hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược để sớm triển khai kinh doanh các dự án AAG, NGN, METRO ETHERNET...

Tự  tin xác định các mục tiêu

Tại Đại hội cổ  đông ngày 16/7, SPT xác định năm 2009 sẽ đạt tổng doanh thu 920,22 tỷ đồng, bằng 96,1% so với thực hiện năm 2008; lợi nhuận trước thuế 53,5 tỷ đồng; chi phí khấu hao 89,8 tỷ đồng, bằng 85,7% so với thực hiện năm 2008; lợi nhuận và khấu hao là 143,3 tỷ đồng, bằng 101,6% so với thực hiện năm 2008.

Theo lãnh đạo SPT, đó là những chỉ tiêu được xác định tương đối thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính viễn thông ngày một lớn. “Nhưng đó là những chỉ tiêu được xác định trên cơ sở tự tin với năng lực của SPT, với những giá trị đã tích lũy và gắn với nỗ lực của mỗi cán bộ công nhân viên, có sự hậu thuẫn của mỗi cổ đông. Tất nhiên, chúng tôi phải vạch ra và thực hiện được các phương án hoạt động để có được hiệu quả cao nhất”.

Cụ thể, năm 2009, định hướng đặt ra là SPT sẽ tập trung phát triển dịch vụ băng rộng và các dịch vụ mới trên nền IP; tiếp tục duy trì dịch vụ VoIP 177 ở mức sản lượng cao đồng thời phát triển các dịch vụ mới để tạo nguồn thu thay thế; tập trung vào phân khúc thị trường là các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư mới, tòa cao ốc văn phòng,... là đối tượng có doanh thu ổn định và khá cao; tiết kiệm chi phí, quản lý chặt chẽ giá thành trên cơ sở kiểm soát việc hạch toán và kiểm tra thực hiện chi phí; từng bước sử dụng giải pháp cáp quang thay thế dần cáp đồng; mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ; chuẩn bị tốt các dự án đầu tư quan trọng cho kế hoạch kinh doanh năm 2009 và các năm tiếp theo.

Ngoài các dịch vụ đã cung cấp trong năm 2008, SPT sẽ đưa vào khai thác các dịch vụ mới như FTTx, cho thuê kênh quốc tế, IP conferencing, IP phone… và thực hiện thử nghiệm kỹ thuật các dịch vụ WiMax, chuẩn bị tốt việc khai thác kinh doanh năm 2010 dựa trên nền tảng đầu tư của các dự án.

Định hướng chung thông qua Đại hội cổ đông cũng đã xác định, SPT sẽ thay đổi trọng tâm từ việc tập trung xây dựng và triển khai cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông như hiện nay, thành việc phát triển và cung cấp thêm các dịch vụ mới, tiên tiến có thể chạy trên cơ sở hạ tâng các mạng viễn thông khác ngoài mạng viễn thông do mình thiết lập.

Bên cạnh đó, một kế  hoạch trọng tâm mà SPT đặt ra trong năm 2009 là  tái cấu trúc công ty để chuyển đổi thành một cơ  cấu tổ chức hiệu quả có khả năng thu hút nguồn nhân lực giỏi và phát triển được các quan hệ đối tác chiến lược có năng lực, có thiện chí và tâm huyết, từ đó tạo cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tạo những đổi thay cần thiết để phát triển bền vững trong dài hạn.