05:12 29/12/2009

SPT kỳ vọng những đột phá mới

Lan Nguyễn

2010 sẽ là năm SPT tiến hành một kế hoạch đầu tư tập trung và tích cực để nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ di động S-Fone

Với những định hướng hoạt động được đưa ra tại Đại hội cổ đông 2009 và những nỗ lực thực hiện của cán bộ viên chức SPT, trong 9 tháng đầu năm 2009 SPT đã đạt được lợi nhuận trước thuế là trên 24 tỷ đồng.
Với những định hướng hoạt động được đưa ra tại Đại hội cổ đông 2009 và những nỗ lực thực hiện của cán bộ viên chức SPT, trong 9 tháng đầu năm 2009 SPT đã đạt được lợi nhuận trước thuế là trên 24 tỷ đồng.
Sau quá  trình tích lũy và đầu tư, những kế  hoạch mới của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) được kỳ vọng ở khả năng tạo đột phá trong năm 2010. Khả năng này đã từng thể hiện trong lịch sử, cũng như đang hé mở với những kết quả đang định hình…

Năm 2010, SPT tiếp tục triển khai và mở rộng một loạt các dự án đã chuẩn bị đầu tư và đã đầu tư trước đó nhằm hình thành một cơ sở hạ tầng đồng bộ và đủ năng lực để cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt hơn cho khách hàng.

Một bước chuyển cần thiết

Năm 2008 là  năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Suy thoái kinh tế còn tiếp tục ảnh hưởng sang năm 2009 cộng với tình hình cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bưu chính viễn thông đặt SPT trước một năm đầy thách thức cho mục tiêu xoay chuyển tình hình và kinh doanh có lãi.

Với những định hướng hoạt động được đưa ra tại Đại hội cổ đông 2009 và những nỗ lực thực hiện của cán bộ viên chức SPT, trong 9 tháng đầu năm 2009 SPT đã đạt được lợi nhuận trước thuế là trên 24 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng khích lệ bước đầu sau mức lỗ 47,3 tỷ đồng trong năm 2008 và là cơ sở quan trọng tạo sự ổn định và niềm tin để SPT sẵn sàng cho những kế hoạch dài hơn.

Có thể  thấy, năm 2009, nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Những biến động của lãi suất, tỷ giá, khó khăn thanh khoản của hệ thống ngân hàng nửa cuối năm 2009, sự suy giảm kéo dài hơn hai tháng qua của thị trường chứng khoán… đã tạo những ảnh hưởng bất lợi đối với hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, sự có mặt của những thành viên mới cùng với “cuộc chiến” giảm cước ở hầu hết các dịch vụ đang tạo những thách lớn trong việc chiếm và giữ thị phần; áp lực đổi mới nhanh của công nghệ cũng rút ngắn dần giá trị của những khoản đầu tư trước đó.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi xác định chiến lược của năm 2009 là giữ được sự ổn định, tập trung củng cố và tái cơ cấu các nguồn lực, tích cực chuẫn bị các yếu tố cần thiết cho sự phát triển bền vững ngay trong năm 2010 và cho những năm tiếp theo với những dự án và sản phẩm trọng yếu”, bà Trần Thị Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SPT, cho biết.

Mục tiêu chính mà SPT đặt ra trong năm là bảo toàn nguồn vốn, nguồn nhân lực, đảm bảo mục tiêu phát triển thuê bao, đặc biệt là thuê bao băng rộng, khai thác hiệu quả tuyến cáp AAG, phát triển các dịch vụ mới song song với việc nâng chất lượng các dịch vụ đang cung cấp; tăng cường chất lượng công tác chăm sóc và phục vụ khách hàng; sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ chính sách kích cầu của Chính phủ để đầu tư phát triển mạng lưới; đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới quản trị công ty…

Tạo đà từ những giá trị tích lũy

Năm 2010, SPT có kế hoạch kinh doanh băng thông quốc tê từ dự án cáp quang biển AAG, đã được công ty tham gia đầu tư từ năm 2007; dự án có quy mô vốn đầu tư ước tính khoảng 560 triệu USD.

Ngoài dự án AAG, một số các dự án hạ tầng viễn thông đã và sẽ được tiếp tục đầu tư khác sẽ tạo cho SPT có được một hạ tầng viễn thông đồng bộ để cung cấp các dịch vụ viễn thông băng rộng và dịch vụ mới như IPTV, IPTalk… Với một số thay đổi trong hình thức hợp tác của dự án di động S-Fone mà công ty đang tiến hành, SPT cũng sẽ có cơ hội kết hợp các nguồn lực nội bộ, thiết kế các gói dịch vụ để cung cấp tốt nhất cho khách hàng.   

2010 cũng sẽ là năm SPT tiến hành một kế hoạch đầu tư tập trung và tích cực để nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ di động S-Fone.   

Như  vậy có thể thấy là bên cạnh mục tiêu đầu tư hạ tầng, một trọng tâm thay đổi mà SPT sẽ phải chú ý nhiều hơn chính là việc chuẩn bị để cung cấp các dịch vụ mới, các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.  Chỉ có như vậy thì hạ tầng đã và đang tiếp tục đầu tư mới có thể được khai thác một cách hiệu quả.   

Nói về  những định hướng của SPT, bà Trần Thị Ngọc Bình chia sẻ: “SPT không phải là một công ty có nhiều lợi thế về vốn và quy mô hoạt động so với một số công ty khác hoạt động cùng ngành. Tuy nhiên, SPT cũng đã có những khách hàng của mình, cũng đã có những thương hiệu quen thuộc với khách hàng như dịch vụ gọi quốc tế 177, dịch vụ di động S-Fone; dịch vụ bưu chính chuyển phát SGP... SPT cũng đã có những bài học cho sự thành công và chưa thành công trong quá trình phát triển của mình. Tất cả những yếu tố này là những giá trị lớn lao cho SPT trên con đường đi tới trong tương lai.  

Nhận thức mình chưa phải là một công ty mạnh nên trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ phải cố gắng thay đổi để vượt qua những hạn chế của mình, thay đổi để hướng đến chất lượng: chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, chất lượng quản lý sẽ là những mục tiêu mà chúng tôi phải phấn đấu để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng tôi kỳ vọng và chúng tôi sẽ phấn đấu để thực hiện kỳ vọng, thực hiện ước mơ của mình về thương hiệu SPT".