16:48 17/07/2012

SRC giải trình lợi nhuận tăng 414% so với cùng kỳ

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vừa công bố giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2012 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011

Lợi nhuận sau thuế của SRC đạt 10 tỷ đồng, tăng 18,89 tỷ đồng, tương đương 414% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận sau thuế của SRC đạt 10 tỷ đồng, tăng 18,89 tỷ đồng, tương đương 414% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) vừa công bố giải trình kết quả kinh doanh quý 2/2012 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2012, lợi nhuận sau thuế của SRC đạt 10 tỷ đồng, tăng 18,89 tỷ đồng, tương đương 414% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của SRC, doanh thu bán hàng giảm 15,2 tỷ đồng, giá vốn giảm 40 tỷ đồng so với quý 2 năm 2011 do giá vật tư đầu vào giảm làm cho lợi nhuận tăng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay ngân hàng và chênh lệch tỷ giá giảm làm tăng lợi nhuận.