16:26 04/07/2017

SSC đã hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Vinamotor

Hà Anh

Vinamotor không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng và được Ủy ban Chứng khoán thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng, kể từ ngày 25/5

Trang web của Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vinamotor).
Trang web của Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vinamotor).
Ngày 29/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam – Công ty Cổ phần (Vinamotor).

Lý do là vì Vinamotor không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng và được Ủy ban Chứng khoán thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng, kể từ ngày 25/5/2017.

Được biết, đầu năm 2014, Vinamotor đã tiến hành IPO đưa 51 triệu cổ phiếu ra chào bán với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ của Vinamotor là 1.571.700 cổ phần, chiếm gần 3,1% số lượng cổ phần đưa ra đấu giá.

Sau đó vào ngày 11/1/2016, Vinamotor đưa ra 85,6 triệu cổ phần, chiếm 97,7% vốn điều lệ ra bán đấu giá trọn lô để thoái vốn nhà nước với giá khởi điểm 14.612 đồng/cổ phần tương ứng giá khởi điểm cả lô hơn 1.250,5 tỷ đồng. Theo đó, HNX cho biết có hai đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm: Công ty Cổ phần Phát triển TN (TN Development) và Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (Vinamco).

Kết quả là Vinamco đã trúng thấu với điểm đáng chú ý là giá trúng thầu của nhà đầu tư là 1.250,515 tỷ đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với giá khởi điểm là 1.250,513 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, Vinamotor dự kiến tổng doanh thu đạt 660,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,31 tỷ đồng, vốn điều lệ là hơn 876 tỷ đồng và thu nhập bình quân người lao động đạt 8,7 triệu đồng/tháng.

Năm 2016, tổng doanh thu của Vinamotor đạt hơn 946 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kế hoạch là 936,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 145,6 tỷ đồng, vượt 45,63% kế hoạch năm (99,98 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động chỉ đạt 7,1 triệu đồng (dự kiến là 8,7 triệu đồng/người/tháng).