00:01 19/06/2008

SSC sẽ mua cổ phiếu quỹ

Hà Anh

SSC đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 100.980 cổ phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (mã SSC) thông báo việc mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, SSC đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu quỹ, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch là 100.980 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh với mục đích góp phần bình ổn giá thị trường.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/06/2008 đến ngày 31/08/2008.