21:19 16/04/2009

SSC, STL và DTC trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

SSC, STL và DTC trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 3%, 20% và 40%

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DTC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 29/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC-HOSE), Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (STL-HASTC) và Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC-HASTC).

Theo đó, ngày 22/5/2009, SSC sẽ chi trả cổ tức đợt 3/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá  - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam - 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp. HCM.

Trong khi đó, ngày 25/5/2009, STL sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long - Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Bên cạnh đó, ngày 20/5/2009, DTC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 40%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 4.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều - xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SSC, STL và DTC vào các ngày 28/4, 29/4 và 4/5/2009.