16:43 30/11/2009

SSC trả cổ tức bằng tiền, KDC phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

HOSE vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của SSC và KDC

Một cửa hàng bán sản phẩm của Kinh Đô.
Một cửa hàng bán sản phẩm của Kinh Đô.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của SSC và KDC.

* 29/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 31/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE).

Theo đó, ngày 22/1/2009, SSC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam - 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM và chi nhánh Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam tại Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SSC vào những ngày 30/12, 31/12/2009 và 4/1/2010.

* 8/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE).

Theo đó, KDC dự kiến phát hành 22.432.676 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:4 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu thưởng. Ngày dự kiến niêm yết là 20/12/2009.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Kinh Đô, số 6/134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KDC vào những ngày 9,10 và 11/12/2009.