09:21 26/08/2013

SSI báo lãi hợp nhất đạt 256 tỷ đồng

Hà Anh

SSI cho biết, quý 2 lãi đạt 95,87 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng năm 2013 đạt 255,93 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 2 của SSI đạt 178,63 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 345,36 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, chi phí hoạt động của SSI giảm 45% từ 202,38 tỷ đồng, xuống còn 110,95 tỷ đồng, lợi nhuận khác tăng từ 3,23 tỷ đồng lên gần 16,6 tỷ đồng và lợi nhuận từ công ty liên kết đạt gần 30 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2, lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 110,6 tỷ đồng, tăng 91% cùng kỳ 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 95,87 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 95,77 tỷ đồng, tăng 38% cùng kỳ 2012.

SSI cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2 của SSI đạt 95,77 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ là do chi phí dự phòng quý 2/2013 giảm đến 97,7% so với chi phí dự phòng của quý 2/2012.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 100,86 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 298 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 255,93 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2013, SSI có 10 công ty liên kết HVG, PAN, GIL, NSC, SSC, LAF, ELC, TMS, BBC và VFG và 3 công ty con là công ty TNHH quản lý quỹ SSI, Quỹ đầu tư thành viên SSI (sở hữu 80%), Công ty quốc tế SSI (sở hữu 80% vốn thông qua quỹ đầu tư thành viên SSI). Trong kỳ, SSI đã bán khoản đầu tư vào ABT nên công ty này không còn là công ty liên kết từ ngày 30/6/2013.