07:34 20/08/2014

SSI báo lãi hợp nhất gần 580 tỷ đồng

Hà Anh

6 tháng đầu năm, doanh thu của SSI đạt 869 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 456,18 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 2 hợp nhất đạt 493 tỷ đồng doanh thu, tăng 176% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 90% đạt 67,88 tỷ, doanh thu từ đầu tư chứng khoán, góp vốn tăng mạnh trên 560% lên 283,29 tỷ; doanh thu tư vấn tăng 56% lên 8,81 tỷ; doanh thu khác tăng 43% lên hơn 128 tỷ đồng.

Trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh tăng 35% lên 149,5 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8% lên 3,42 tỷ; lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 7,52 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 348,6 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 280,82 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu 2014, doanh thu của SSI đạt 869 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới tăng 107%, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn tăng 555%, doanh thu tư vấn tăng 43%....lần lượt đạt 144,29 tỷ; 497,76 tỷ và 11,07 tỷ đồng. Đáng chú ý là công ty lỗ gần 40 tỷ từ công ty liên doanh liên kết (cùng kỳ lãi 101 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 578,88 tỷ, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 456,18 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của SSI tăng 1.688 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 3.527 tỷ đồng - trong đó tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán tăng 431 tỷ lên 1.651 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 3.387 tỷ đồng lên 11.092 tỷ và vốn chủ sở hữu đạt 5.316 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 35 tỷ lên 1.153 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, công ty có 3 công ty con được hợp nhất gồm Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI, Quỹ đầu tư thành viên SSI và Công ty Quốc tế SSI và 8 công ty liên kết gồm: PAN, GIL, SSC, LAF, ELC, TMX, BBC, VFG với trị giá là hơn 960 tỷ đồng.