08:21 17/10/2011

SSI báo lỗ hợp nhất 9 tháng gần 13 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, SSI báo lãi trước thuế đạt gần 91 tỷ đồng, nhưng lũy kế 9 tháng năm 2011 thì lỗ gần 13 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (mã SSI-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, riêng quý 3, doanh thu của SSI đạt 208,9 tỷ đồng. Trong đo, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 27,4 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 49,2 tỷ đồng; doanh thu quản lý danh mục đầu tư của công ty Quản lý quỹ đạt 3,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt 3,1 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 123,5 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 3 là 116,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán là gần 159 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 42,2 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 92,2 tỷ đồng; lợi nhuận từ các công ty liên kết đạt gần 570 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 91 tỷ đồng và 83,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 83,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SSI đạt 686,1 tỷ đồng; lợi nhuận từ các công ty liên kết lỗ hơn 58 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 13 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 17,4 tỷ đồng.

SSI cho biết, lãi hợp nhất trước thuế của SSI đạt gần 91 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2010 (194,4 tỷ đồng) là do khối lượng giao dịch và thị giá chứng khoán giảm nên doanh thu môi giới và doanh thu tự doanh chứng khoán; doanh thu hoạt động tư vấn cũng giảm đáng kể so với quý trước.

Tuy nhiên, so với quý 2/2011 thì lợi nhuận trước thuế trong quý 3 này tăng 722% là do chi phí dự phòng và chi phí tự doanh trong quý 3 này thấp hơn quý trước đến 120 tỷ đồng. (quý 2/2011, SSI lãi trước thuế đạt hơn 11 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2011, tiền gửi ngân hàng của SSI là 1.017,8 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm (1.242,4 tỷ đồng); các khoản tương đương tiền 1.522 tỷ đồng, giảm 11,8% so với đầu năm 2011 (1.726,4 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2011, tình hình đầu tư của SSI là: chứng khoán thương mại tính theo giá trị sổ sách kế toán là 1.678 tỷ đồng, so với giá thị trường thì giảm 338,8 tỷ đồng. Tổng giá trị theo giá thị trường còn 1.289,2 tỷ đồng; chứng khoán đầu tư tính theo giá trị sổ sách kế toán là 1.295,6 tỷ đồng, so với giá thị trường thì giảm 169,2 tỷ đồng. Tổng giá trị theo giá thị trường còn 1.126,4 tỷ đồng.

Đến thời điểm 30/9, tổng số lượng cổ phiếu quỹ SSI hiện đang nắm giữ là 3 triệu cổ phiếu.

Năm 2011, SSI thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.195,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 525,5 tỷ đồng.