16:53 12/05/2007

SSI chào bán 30 triệu cổ phiếu để huy động vốn

Đăng Long

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa thông báo phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu với mục đích huy động vốn

Trụ sở SSI tại Tp.HCM - Ảnh: VT.
Trụ sở SSI tại Tp.HCM - Ảnh: VT.
Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa thông báo phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu với mục đích huy động vốn.

Cụ thể, SSI sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng dành cho các đối tượng với những mức giá khác nhau. Công ty này hy vọng sẽ đạt mức vốn huy động vào khoảng 1.900 tỷ đồng

Trong số 30 triệu cổ phiếu trên, SSI sẽ dành 10 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương đương mức trả cổ tức là 20%; dành 10 triệu cổ phiếu để bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức quyền mua với tỷ lệ 5:1.

Số còn lại, 1 triệu cổ phiếu sẽ được bán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ nhân viên; 9 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn theo hình thức chào bán trực tiếp.

Về mức giá phát hành, SSI xác định giá ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu; riêng giá chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thị trường tại thời điểm chào bán, dự kiến tối thiểu là 150.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 28/5 tới, SSI thực hiện ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Thời hạn nhận đăng ký mua là từ ngày 11/6 - 6/7/2007.