18:15 10/09/2014

SSI chi gần 354 tỷ đồng trả cổ tức 2013

Hà Anh

SSI sẽ chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SSI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Theo đó, SSI sẽ chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tức 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 26/9, ngày chi trả trả là ngày 22/10/2014.

Với 353.794.942 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thì SSI phải chi ra 353,79 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2013.

Trước đó, SSI công bố đã bán hết 3.046.908 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 28.389 đồng/cổ phiếu. Giao dịch đã hoàn thành từ ngày 15/8 đến 8/9/2014 bằng khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện SSI không còn nắm giữ cổ phiếu quỹ.

Như vậy, SSI thu về đạt trên 86 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thời điểm cuối quý 2/2014, giá trị cổ phiếu quỹ được SSI ghi nhận 89,2 tỷ đồng.

Được biết, SSI đã công bố báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán với doanh thu đạt 805,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 372 tỷ đồng. EPS năm 2013 đạt 1.060 đồng; tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2013 đạt 405%.