09:06 23/04/2008

SSI chi trả thêm 20% cổ tức năm 2007 bằng tiền

T.Uyên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ chi trả thêm 20% cổ tức năm 2007, tương ứng 273,33 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ chi trả thêm 20% cổ tức năm 2007, tương ứng 273,33 tỷ đồng.

Quyết định này vừa được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008. Trước đó, công ty đã tạm ứng 49,99 tỷ đồng cổ tức đợt 1 năm 2007, bằng tiền mặt.

Năm 2008, do tác động chung của thị trường chứng khoán nên kế hoạch của SSI có nhiều thay đổi.

Cụ thể, công ty đã điều chỉnh doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán xuống còn 950 tỷ đồng (năm 2007 là 1.244 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 550 tỷ đồng (năm 2007 là 950 tỷ đồng); quy mô tài sản quản lý ước đạt 4.000 - 5.000 tỷ vào cuối 2008.

Bên cạnh đó, SSI sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động (đưa phòng giao dịch Hồng Bàng, chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang...); xây dựng giao dịch trực tuyến, thông báo kết quả qua SMS..., đặt mục tiêu giữ thị phần 16% tại HOSE và 15% tại HASTC, tăng số lượng tài khoản thêm 30%; tìm kiếm, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.

SSI hiện đang quản lý 24.000 tài khoản trong tổng số 200.000 tài khoản hiện có trên thị trường.

Được biết, quý 1/2008, SSI đạt 385,4 tỷ đồng doanh thu; tổng lợi nhuận đạt 308 tỷ.