09:07 18/12/2007

SSI chốt danh sách thưởng cổ phiếu

M.Kiều

26/12/2007 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng năm 2007

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, ngày 26/12/2007 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng năm 2007 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SSI sẽ phát hành 39.999.958 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng.

Ngày dự kiến giao dịch là 21/1/2008.