15:58 17/03/2010

SSI chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1

N.Anh

SSI sẽ phát hành 175.555.871 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1

Trụ sở chi nhánh SSI - số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trụ sở chi nhánh SSI - số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo, 25/3/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 29/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE).

Theo đó, SSI sẽ phát hành 175.555.871 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được nhận được 1 cổ phiếu thưởng). Ngày dự kiến giao dịch là ngày 6/5/2010.

Ngày 28/4 tới, SSI sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên tại Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thủ tục và địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn hay Chi nhánh Hà Nội - số 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SSI vào những ngày 26, 29 và 30/3/2010.