10:00 08/01/2009

SSI chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10

Hải Bằng

Ngày 7/1, SSI đã công bố thông tin mới về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và trả lãi trái phiếu

Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Ngày 7/1, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) đã công bố thông tin mới về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và trả lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 19/1/2009, SSI sẽ chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi 1.666.680 trái phiếu SSICB0206 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) thành cổ phiếu phổ thông theo tỉ lệ 1:10 (1 trái phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu SSI) vào ngày 30/01/2009. Ngày thực hiện là 30/1/2009.

Đồng thời SSI sẽ trả lãi năm 2009 cho 1.666.680 trái phiếu SSICB0206 và 2.222.240 trái phiếu SSICB0306.

Lãi suất trái phiếu SSICB0206 là 1,1%/tháng, tính từ 31/1/2008 đến 31/1/2009. Lãi suất trái phiếu SSICB0306 là 1,15%/tháng, tính từ 31/1/2008 đến 31/1/2009.