11:30 17/01/2009

SSI công bố lãi hơn 250 tỷ đồng năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư của SSI đạt hơn 269,326 tỷ đồng. Lũy kế năm 2008 đạt hơn 1.322,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt hơn 21,209 tỷ đồng, lũy kế năm đạt 280,863 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 19,059 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 252,536 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của SSI đạt hơn 5.620 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 3.908 tỷ đồng – trong đó các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối là 633,684 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 16/1, cổ phiếu SSI ở mức 29.500 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 4.032 tỷ đồng.

Trước đó, SSI đã thông báo ngày 19/1/2009, công ty sẽ chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi 1.666.680 trái phiếu SSICB0206 (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) thành cổ phiếu phổ thông theo tỉ lệ 1:10 (1 trái phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu SSI) - ngày thực hiện là 30/1/2009.

Đồng thời SSI sẽ trả lãi năm 2009 cho 1.666.680 trái phiếu SSICB0206 và 2.222.240 trái phiếu SSICB0306.

Lãi suất trái phiếu SSICB0206 là 1,1%/tháng, tính từ 31/1/2008 đến 31/1/2009. Lãi suất trái phiếu SSICB0306 là 1,15%/tháng, tính từ 31/1/2008 đến 31/1/2009.