15:33 25/08/2008

SSI công bố lãi hơn 64 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2008 và 7 tháng đầu năm

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2008 và 7 tháng đầu năm.

Theo đó, trong tháng 7, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán của SSI đạt 70,477 tỷ đồng, lợi nhuận từ các công ty liên kết đạt 15,59 tỷ đồng..., lợi nhuận sau thuế đạt 91,58 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt 607,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,32 tỷ đồng.

Lý giải cho kết quả kinh doanh khả quan hơn trong tháng 7, SSI cho rằng, trong tháng, thị trường chứng khoán tăng đáng kể so với tháng trước nên phí giao dịch của công ty cũng tăng nhiều và công ty cũng đã bán một số cổ phiếu tự doanh dẫn đến lợi nhuận tháng 7 tăng và lũy kế 7 tháng đầu năm công ty có lãi.

Được biết, trong quý 2/2008, doanh thu thuần của SSI đạt 186,7 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động kinh doanh trên 352 tỷ đồng. Kết quả cuối cùng cho thấy, SSI lỗ 141,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2008, SSI đạt 536,7 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế lỗ 27,26 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 25/8, giá cổ phiếu SSI ở mức 56.000 đồng, tăng 68,67% so với đầu tháng 6/2008, giá trị vốn hóa thị trường đạt 7.653 tỷ đồng.