01:17 05/08/2009

SSI đăng ký bán hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ

Thu Thủy

Ngày 4/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã công bố thông tin bất thường về việc bán cổ phiếu quỹ

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Ngày 4/8/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) đã công bố thông tin bất thường về việc bán cổ phiếu quỹ.
 
Theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI, công ty sẽ đăng ký bán 3.011.270 cổ phiếu quỹ hiện có theo phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Thời gian giao dịch dự kiến là 3 tháng kể từ ngày 12/8/2009.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/8, giá cổ phiếu SSI ở mức 68.500 đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 10.298 tỷ đồng.

Được biết, trong quý 2, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư của SSI đạt gần 199 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 303,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 204,97 tỷ đồng; lũy kế đạt 235,25 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2009, tổng tài sản của SSI đạt hơn 6.562,9 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.245 tỷ đồng - trong đó các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối là 835,77 tỷ đồng.