16:53 16/04/2015

SSI dự kiến mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

Hội đồng Quản trị SSI thông qua việc mua cổ phiếu quỹ và phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2015, dự kiến thực hiện trong quý 2

Biểu đồ giá cổ phiếu SSI - Nguồn: HOSE.<br>
Biểu đồ giá cổ phiếu SSI - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ và phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2015, dự kiến thực hiện trong quý 2.

Theo đó, SSI lên kế hoạch mua mua tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh với giá mua theo thị trường. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến ngày 31/12/2014 để mua số cổ phần trên.

Về phương án phát hành trái phiếu, SSI sẽ phát hành tối đa 600 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 500 triệu đồng, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Giá chào bán trái phiếu bằng mệnh giá. Dự kiến, thời gian phát hành là trong quý 2/2015.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, ưu tiên thanh toán như các khoản nợ có tài sản đảm bảo khác. Gốc trái phiếu được thanh toán vào ngày đáo hạn. Lãi được thanh toán trả sau hàng năm.

Mục đích của đợt phát hành là nhằm nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, mở rộng mạng lưới, nâng cấp hệ thống môi giới giao dịch và hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư kinh doanh trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư của SSI. Các nội dung trên sẽ được trình và xin ý kiến cổ đông thông qua tại Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tới.

Trước đó, SSI đã phát hành thành công đợt 1 trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 500 tỷ đồng trong ngày chốt nộp tiền 19/1/2015 với 45 trái chủ bao gồm cả tổ chức và cá nhân, trong và ngoài nước.

Được biết, hết quý 1/2015, SSI đã đứng đầu thị phần môi giới cả ba sàn với vị trí dẫn đầu ở sàn HOSE là 12,24%, trên sàn Hà Nội là 8,58% và UpCOM là 16,88%.