16:42 14/06/2007

SSI được lập công ty quản lý quỹ

Đăng Long

Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép quản lý quỹ cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép quản lý quỹ cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Văn bản chính thức đã được Uỷ ban Chứng khoán gửi tới Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) hôm nay (14/6).

Theo văn bản trên, SSI cần bổ sung, hoàn thành các thủ tục trước khi được Ủy ban cấp giấy phép chính thức cho công ty quản lý quỹ này.

Trong tuần, Ủy ban Chứng khoán cũng đã chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép cho Công ty Quản lý quỹ FPT.