10:12 25/04/2007

SSI hướng đến mô hình ngân hàng đầu tư

T.Uyên

SSI vừa thông qua định hướng phát triển SSI trở thành tập đoàn tài chính theo quy mô hình của ngân hàng đầu tư

Mục tiêu của SSI là sẽ đưa công ty quản lý quỹ sắp thành lập trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam sau 3 năm hoạt động.
Mục tiêu của SSI là sẽ đưa công ty quản lý quỹ sắp thành lập trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam sau 3 năm hoạt động.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa thông qua định hướng phát triển SSI trở thành tập đoàn tài chính theo mô hình của ngân hàng đầu tư.

Theo đó, cơ cấu tổ chức tại SSI sẽ gồm các công ty trực thuộc thực hiện cung cấp những dịch vụ chuyên biệt như dịch vụ chứng khoán, dịch vụ quản lý quỹ, dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Riêng với dịch vụ quản lý quỹ, SSI đang xin phép Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thành lập công ty quản lý quỹ. Công ty này sẽ liên doanh với công ty quản lý quỹ lớn của nước ngoài.

Dự kiến, trong quý 2 năm nay, Công ty Quản lý quỹ SSI sẽ được cấp phép hoạt động. Mục tiêu của SSI là sẽ đưa công ty quản lý quỹ này trở thành công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam sau 3 năm hoạt động.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ trong năm 2007 lên tối đa 1.500 tỷ đồng và uỷ quyền lựa chọn 1 trong 2 đối tác nước ngoài đang đàm phán để bán 10% vốn cổ phần của SSI. Để mua 10% cổ phần của SSI, đối tác nước ngoài có thể phải bỏ ra 90 triệu USD.

Quý 1 vừa qua, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư của SSI đạt 579 tỷ đồng doanh thu (trong đó tự doanh là hoạt động mang lại doanh thu cao nhất, đạt 439 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 465,2 tỷ đồng.

Dự kiến, doanh thu cả năm 2007 ước đạt 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng, mức cổ tức dự chia tối thiểu 30%.