10:15 28/02/2013

SSI lãi hợp nhất 487 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2012

Thu Thủy

SSI đã vượt mục tiêu kết quả kinh doanh 480 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua

Đến ngày 31/12//2012, tổng tài sản của SSI đạt gần 7.981 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6.507 tỷ đồng hồi đầu năm 2012.
Đến ngày 31/12//2012, tổng tài sản của SSI đạt gần 7.981 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6.507 tỷ đồng hồi đầu năm 2012.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2012.

Theo đó, trong quý 4, doanh thu của SSI đạt 272,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 161,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2011. Trong cơ cấu nguồn thu quý 4, mảng đầu tư chứng khoán mang về cho SSI trên 102 tỷ đồng doanh thu, doanh thu khác đạt gần 87 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt 58 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 18,6 tỷ đồng,...

Lũy kế năm 2012, doanh thu của SSI đạt 849.3 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới đạt gần 106 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt gần 80 tỷ đồng.

Trong quý 4, chi phí hoạt động kinh doanh của SSI là gần 121 tỷ đồng, trong đó SSI được hoàn nhập dự phòng chứng khoán hơn 16 tỷ đồng.

Với hơn 17 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, SSI báo lãi trước và sau thuế đạt trên 164 tỷ đồng trong quý 4. Lũy kế năm 2012, SSI lãi trước thuế hơn 487 tỷ đồng.

Như vậy, SSI đã vượt mục tiêu kết quả kinh doanh 480 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đến ngày 31/12//2012, tổng tài sản của SSI đạt gần 7.981 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6.507 tỷ đồng hồi đầu năm 2012. Báo cáo tài chính của SSI cũng cho thấy, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 5.191 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 3.526 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 1.127 tỷ đồng.