10:25 12/05/2008

SSI lập chi nhánh tại Vũng Tàu

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn lập chi nhánh tại thành phố Vũng Tàu

Ngày 9/5, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho phép lập chi nhánh tại Tp.Vũng Tàu.

Chi nhánh tại Vũng Tàu của SSI sẽ được thực hiện loại hình kinh doanh như: môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, chi nhánh Vũng Tàu cũng đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán để thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.