11:56 29/05/2013

SSI phân phối chứng chỉ quỹ mở cho Eastspring Investments

Hòa Bình

SSI sẽ thực hiện bán chứng chỉ quỹ do Eastspring Investments Việt Nam quản lý cho nhà đầu tư trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Giao dịch tại SSI.<br>
Giao dịch tại SSI.<br>
Ngày 27/5, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments (thành viên của Tập đoàn bảo hiểm Prudential) đã ký hợp đồng hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở.

Theo đó, SSI sẽ thực hiện quảng bá, phân phối và bán chứng chỉ quỹ do Eastspring Investments Việt Nam quản lý cho nhà đầu tư trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Quỹ Eastspring Investments cũng dự kiến sẽ tiến hành IPO trong năm 2013.

Ngoài chứng chỉ quỹ mở của Eastspring Investments, SSI hiện là đại lý phân phối cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) - quỹ mở đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Trước đó, vào ngày 21/5, SSI đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013 với lợi nhuận trước thuế đạt 187,686 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 160,062 tỷ đồng - cao hơn so với con số 148,503 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ SSI công bố cuối tháng 4/2013.