17:04 03/05/2007

SSI sẽ niêm yết ở nước ngoài

Đăng Long

Đại hội cổ đông Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài

Điểm đến của SSI có thể là sàn Singapore - Ảnh: Việt Tuấn.
Điểm đến của SSI có thể là sàn Singapore - Ảnh: Việt Tuấn.
Đại hội cổ đông Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài.

Kế hoạch cụ thể đang được Hội đồng Quản trị SSI xây dựng, sẽ trình đại hội cổ đông trước khi tiến hành. Điểm đến của kế hoạch trên có thể sẽ là thị trường chứng khoán Singapore, khi SSI đã có một quá trình tìm hiểu sàn này trong suốt thời gian qua.

Ngoài kế hoạch trên, đại hội cổ đông SSI cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Hiện Hội đồng quản trị SSI đang chuẩn bị các thủ tục liên quan.

Trong năm 2007, SSI dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tối đa lên 1.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn. SSI cũng sẽ phát hành thêm 555.600 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng) cho đối tác chiến lược để đảm bảo cho đối tác sở hữu 10% tổng khối lượng cổ phiếu và trái phiếu trước và sau khi chuyển đổi.